نویسنده = شجاعی، محمود
تعداد مقالات: 6
1. نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-91

شبنم جعفری؛ محمدحسن کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محسن مفیدی نیستانک


2. گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 139-140

مجید فلاح زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان


3. مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 29-47

محمدرضا عطاران؛ محمود شجاعی؛ ابراهیم ابراهیمی


4. گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia lounsburyi (Hym.: Aphelinidae از ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 121-122

حسن قهاری؛ محمود شجاعی؛ هوشنگ بیات اسدی


5. اثر ویژگیهای برگ و باقیمانده ی حشره کش ها روی رفتار و زیست شناسی (Bemisia tabaci ( Hom.: Aleyrodidae

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 1-23

حسن قهاری؛ محمود شجاعی؛ هوشنگ بیات اسدی


6. بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان)

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 87-100

جلال جلالی سندی؛ معصومه هاشمی نیا؛ کیوان اعتباری؛ محمود شجاعی