نویسنده = پری چهره، شبنم
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 263-272

شبنم پری چهره؛ غلامحسین طهماسبی؛ علیمراد سرافرازی؛ سهراب ایمانی؛ ناصر تاج آبادی