نویسنده = راسپی، آلفیور
تعداد مقالات: 1
1. گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 127-128

نورعلی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ آلفیور راسپی