نویسنده = توسوسکی، ایوو
تعداد مقالات: 1
1. گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 147-148

علی اصغر طالبی؛ یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور؛ ایوو توسوسکی