نویسنده = صفر علیزاده، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 149-150

محمد ناطق گلستانی؛ محمدحسن صفر علیزاده؛ علیمراد سر افرازی