نویسنده = جلالی سندی، جلال
تعداد مقالات: 6
1. بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 33-43

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی


2. بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 1-11

زهرا مجیب حق قدم؛ جلال جلالی سندی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جلیل حاجی زاده


3. تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 13-28

شهریار جعفری؛ جلیل حاجی زاده؛ جلال جلالی سندی؛ رضا حسینی


4. بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 73-85

عباس ارباب؛ احد صحراگرد؛ جلال جلالی سندی


5. بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان)

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 87-100

جلال جلالی سندی؛ معصومه هاشمی نیا؛ کیوان اعتباری؛ محمود شجاعی