نویسنده = راشد محصل، آرش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 45-57

آرش راشد محصل؛ کریم کمالی؛ علی رضوانی؛ یعقوب فتحی پور