نویسنده = خرازی پاکدل، عزیز
تعداد مقالات: 9
2. گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 77-78

جواد کریمی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ استفن جی روبرت


3. کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 29-46

عزیز خرازی پاکدل؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر معافی؛ غلامرضا رسولیان


4. بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 89-106

عزیز خرازی پاکدل؛ حسن عسکری؛ سید ابراهیم صادقی


5. گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 103-104

کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی


7. بررسی تاکسونومیک کفشدوزکهای زیر خانواده Scymninae در منطقه مشهد

دوره 17، 1,2، زمستان 1376، صفحه 41-56

فرنوش یغمایی؛ عزیز خرازی پاکدل