نویسنده = جلالی جواران، مختار
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-19

محمد امین سمیع؛ کریم کمالی؛ علی اصغر طالبی؛ مختار جلالی جواران