نویسنده = طالبی جهرمی، خلیل
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 55-68

سودابه ایزدیار؛ خلیل طالبی جهرمی؛ حسن عسکری؛ محمد رضا رضا پناه