نویسنده = بوکهارت، دانیل
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح نام علمی پسیل گز ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 113-114

سید ابراهیم صادقی؛ حمید یارمند؛ دانیل بوکهارت