نویسنده = ژو، ژی هانگ
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 79-80

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ ژی هانگ ژو