نویسنده = عسکری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. فون کنه های گیاهی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 87-105

مسعود اربابی؛ نادر گل محمدزاده خیابان؛ مجید عسکری