نویسنده = اکبرزاده، کامران
تعداد مقالات: 1
1. معرفی دستگاهی قابل حمل برای تغذیه مصنوعی ( .Anopheles stephensi ( Lis

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 21-30

کامران اکبرزاده؛ حسین لدنی؛ منصوره شایقی