نویسنده = خلقانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 61-76

حسینعلی لطفعلی زاده؛ بیژن حاتمی؛ جعفر خلقانی