نویسنده = شامحمدی، داود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 77-90

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ داود شامحمدی؛ سید ابراهیم صادقی