نویسنده = برومند، هوشنگ
تعداد مقالات: 5
5. کلید شناسائی سوسکهای PHYNCHOPHORA در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1352، صفحه 101-108

هوشنگ برومند