نویسنده = صحرا گرد، احد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea

دوره 17، 1,2، زمستان 1376، صفحه 57-69

عباس میرابزاده؛ احد صحرا گرد؛ محمد سعید مصدق؛ مینا آزما