نویسنده = بهادر، محمود
تعداد مقالات: 1
1. معرفی گونه ای از آفات گندم بنام شپشک ریشه گندم (. Porphyrophora tritici Bod)

دوره 9، 1,2، زمستان 1365، صفحه 29-37

محمد حسن صفر علیزاده؛ محمود بهادر