نویسنده = صامت، خلیل
تعداد مقالات: 2
1. جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران

دوره 6، 1,2، زمستان 1359، صفحه 7-8

محمد برخورداری؛ خلیل صامت؛ احمد فرزانه


2. اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران

دوره 4، 1,2، زمستان 1355، صفحه 15-16

خلیل صامت؛ محمد برخورداری یزدی؛ احمد فرزانه