نویسنده = سپاسگزاریان، حسین
تعداد مقالات: 4
1. جنس ها و گونه های خانواده (Tydeidae (Actinedida: Acaridia در جهان

دوره 15، فوق العاده 7، زمستان 1375، صفحه 1-49

حسین سپاسگزاریان


3. کنه های آبزی ایران

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 75-79

حسین سپاسگزاریان