نویسنده = برخورداری یزدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران

دوره 4، 1,2، زمستان 1355، صفحه 15-16

خلیل صامت؛ محمد برخورداری یزدی؛ احمد فرزانه