نویسنده = زعیری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی سوسک (.PROPOMACRUS BIMUCRONATUS (Pall از خانواده SCARABAEIDAE

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 93-100

منصو ر عبائی؛ مصطفی زعیری