نویسنده = طاهری، محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار

دوره 11، 1,2، زمستان 1370، صفحه 1-9

محمد صادق طاهری؛ احمد فرزانه؛ بیژن اباذریان