نویسنده = احمدی پور، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-291

شهاب منظری؛ راضیه احمدی پور؛ نسرین شهبازوار؛ شهرام فرخی