نویسنده = آبرون، پوریا
تعداد مقالات: 1
1. یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae)

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-26

حسین کیشانی فراهانی؛ یاسمن مقدسی؛ پوریا آبرون؛ احمد عاشوری