نویسنده = ابراهیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش زنبور (Baryscapus bruchophagi (Gahan) (Hym.: Eulophidae از ایران

دوره 38، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 361-363

عارف معروف؛ ابراهیم ابراهیمی