نویسنده = اتباعی، میترا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 461-464

میترا اتباعی؛ نازیلا سقایی؛ مجید فلاح زاده