نویسنده = رجب پور، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 375-379

ابراهیم تامولی طرفی؛ علی اصغر سراج؛ علی رجب پور