نویسنده = باقری، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش (Thrips praetermissus (Thysanoptera: Thripidae از ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 257-260

کامبیز مینایی؛ افسانه افشاری زاده بمی؛ فائزه باقری؛ مریم زاهدیان نژاد