نویسنده = شیشه بر، پرویز
تعداد مقالات: 3
1. اثر سن تخم (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae روی پراسنجه های زیستی و جدول زندگی (Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 255-270

فاطمه تابع بردبار؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم ابراهیمی


2. بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 213-226

علیرضا نعمتی؛ الهام ریاحی؛ پرویز شیشه بر؛ زریر سعیدی


3. تأثیر دما بر پراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتویید تخم (Telenomus busseolae (Hym.: Platygastridae روی ساقه‏ خوار نیشکر (Sesamia cretica (Lep.: Noctuidae

دوره 38، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 261-274

امیر چراغی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ ارسلان جمشیدنیا