نویسنده = تابع بردبار، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثر سن تخم (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae روی پراسنجه های زیستی و جدول زندگی (Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 255-270

فاطمه تابع بردبار؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم ابراهیمی