نویسنده = چنگیزی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 235-246

مهدی ایرانمنش؛ مریم چنگیزی؛ سید مسعود مجدزاده؛ کنستانتین سامارتسیف