نویسنده = دهواری، محمدعظیم
تعداد مقالات: 1
1. اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae

دوره 39، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-31

محمدعظیم دهواری؛ آرمان آوندفقیه؛ علی احدیت؛ علی حسینی قرالری