نویسنده = اونلو، لونت
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 435-438

انجی شاهین؛ لونت اونلو؛ سنگیز ایکتن؛ ایرفان تونک؛ کامبیز مینایی