دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 73، بهار 1397، صفحه 1-136 
11. اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران

صفحه 133-136

فاطمه عبدالعلی زاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد