نویسنده = حسامی، شهرام
تعداد مقالات: 2
1. گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 85-86

سلمی سید ابراهیمی؛ جورج جاپوشویلی؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ شهرام حسامی


2. گزارش (Cirrospilus variegatus (Hym.: Eulophidae ، زنبور پارازیتوئید مگس‌های مینوز در ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 93-94

شهرام حسامی؛ زویا یفرمووا؛ سلمی سید ابراهیمی