نویسنده = ریاحی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 213-226

علیرضا نعمتی؛ الهام ریاحی؛ پرویز شیشه بر؛ زریر سعیدی