نویسنده = سید ابراهیم، سلمی
تعداد مقالات: 1
1. زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 99-108

شهرام حسامی؛ حسن آل منصور؛ سلمی سید ابراهیم