نویسنده = تشورزینگ، هانس پیتر
تعداد مقالات: 1
1. گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 137-138

یعقوب فتحی پور؛ یونس کریم پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور؛ هانس پیتر تشورزینگ