نویسنده = رخشانی، احسان
تعداد مقالات: 4
1. گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 145-146

علی اصغر طالبی؛ شهره دانشور؛ یعقوب فتحی پور؛ احسان رخشانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ یونس کریم پور؛ کلاوس هورستمن


2. پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 131-143

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ نیکلاس کاوالیراتوس؛ آرش راشد


3. گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 107-108

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ شابا توروژی؛ ابراهیم ابراهیمی


4. بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 25-41

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی