نویسنده = آزمایش فرد، پروانه
تعداد مقالات: 2
1. کلید شناسایی ملخ های Sphingonotus Fieb در کرج و حومه

دوره 10، 1,2، زمستان 1368، صفحه 17-35

پروانه آزمایش فرد