نویسنده = خسروی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد و تعیین ویژگی‌های یک رده سلولی جدید از هموسیت‌های لارو زنبور برگخوار رز Arge ochropus (Hymenoptera; Argidae)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-186

جلال جلالی سندی؛ بیتا والی زاده؛ رویا خسروی؛ رسول صالحی