نویسنده = M. Moghaddam
تعداد مقالات: 5
1. معرفی یک گونه جدید از جنس (Paracoccus (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha: Pseudococcidae از ایران

دوره 34، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 57-61

معصومه مقدم؛ مهدی اسفندیاری


2. Two new records of Chalcidoidea (Hymenoptera) from Iran

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-76

A. Mohammadi-Khoramabadi؛ B. Gharali؛ M. Moghaddam؛ H. Lotfalizadeh


4. Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-34

M. Moghaddam؛ S. A. Mohammadi؛ G. Niknam؛ N. Eivazian Kary؛ M. Nikdel


5. The mealybugs of southern Iran (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae)

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 1-11

M. Moghaddam