نویسنده = شهاب منظری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-58

ابراهیم گیلاسیان؛ علی اصغر طالبی؛ یواخیم زیگلر؛ شهاب منظری


2. اولین گزارش جنس و گونه‌ی سفیدبالک (Zaphanera cyanotis (Hem.: Aleyrodidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 83-84

شهاب منظری؛ معصومه مقدم