کلیدواژه‌ها = نرخ بقای هیبریدهای ذرت
تعداد مقالات: 1
1. Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-27

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ مهدی حسن پور؛ لیلا متقی نیا؛ سیدمظفر منصوری