کلیدواژه‌ها = سن‌های برگی
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 247-251

سعدی محمدی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده