Report of a thelytokous population of Lysiphlebus fabarum (Hym.: Aphidiidae) from Iran

نویسندگان

چکیده

به منظور جمع‌آوری و شناسایی پارازیتوئیدهای شته‌ی سیاه باقلا، Scopoli Aphis fabae، از مزارع باقلای منطقه‌ی چورزق زنجان در اواسط خرداد‌ماه 1386 نمونه‌برداری به عمل آمد. در بین نمونه‌ها، جمعیت ماده‌‌زای زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall) از خانواده‌ی Aphidiidae شناسایی شد که برای اولین‌بار از ایران گزارش می‌‌شود. در زیر برخی ازویژگی‌‌های مهم تولید مثلی و چگونگی پراکنش جغرافیایی این جمعیت ارایه شده است.

عنوان مقاله [English]

Report of a thelytokous population of Lysiphlebus fabarum (Hym.: Aphidiidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • H. Allahyari
  • J. P. Michaud
  • A. Kharazi-Pakdel
  • A. Rasekh
  • E. Rakhshani