بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران

نویسندگان

چکیده

شته‌ی مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)، یکی از مهم‌ترین آفات گیاهان خانواده‌ی چلیپاییان است که خسارت فراوانی را به انواع کلم و کلزا وارد می‌آورد. این آفت در زمستان قادر به تغذیه و تولیدمثل روی کلم‌های زینتی بوده و جمعیت‌های انبوهی را روی این گیاهان ایجاد می‌کند. به منظور تعیین میزان تحمل به سرما در جمعیت‌های زمستان‌گذران این شته، افراد بالغ ‌به‌صورت ماهیانه طی فصول پاییز و زمستان 1388 از روی کلم‌های کاشته شده در مزرعه‌ی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس جمع‌آوری شد و نقطه‌ی انجماد و میزان بقا در دماهای زیر صفر درجه‌ی سلسیوس به مدت 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. میانگین نقطه‌ی انجماد از 46/0 ± ‌9/23- درجه‌ی سلسیوس در آبان ماه تا 34/0 ± ‌8/19- درجه‌ی سلسیوس در اردیبهشت ماه در نوسان بود. 70 تا 95 درصد از افراد بالغ جمع‌آوری‌شده در تمام ماه‌ها به‌راحتی قادر به تحمل دمای 5- درجه‌ی سلسیوس برای مدت 24 ساعت بودند. درصد بقا افراد بالغ تیمار‌شده در دمای 10- درجه‌ی سلسیوس در مهر و آبان ماه حدود 55 درصد به‌دست آمد که در آذر ماه به 87 درصد افزایش یافت. دمایی که در مدت 24 ساعت سرمادهی، 80 درصد افراد جمعیت ازبین می‌روند (LT80) در اردیبهشت‌ماه 32/11- درجه‌ی سلسیوس بود که این میزان کم‌ترین میزان تحمل افراد بالغ شته‌ی مومی کلم به سرما را نشان می‌دهد. در‌حالی‌که مقدار LT80از آذر تا بهمن ماه (به‌ترتیب از 81/13- تا 79/14- درجه‌ی سلسیوس) به پایین‌ترین حد و یا به عبارت دیگر به بالاترین میزان تحمل به سرما در طول دوره‌ی زمستان رسید. نتایج نشان می‌دهد که این حشره علی‌رغم فعالیت و تولید مثل در طول زمستان، پتانسیل و ظرفیت تحمل بالایی در برابر سرما دارد و همواره تهدیدی برای ایجاد جمعیت‌های انبوه روی محصولات بهاره در اول فصل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of supercooling point and cold tolerance in overwintering adults of Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • F. Saeidi
  • S. Moharramipour
  • M. Atapour
چکیده [English]

The cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.), is one of the major pests of the plant family Brassicaceae that causes serious damages to cabbage and oilseed rape. The cabbage aphid is also able to build up populations on ornamental cabbage during the winter months. To determine the level of cold tolerance in its overwintering populations, adult aphids were collected on cabbages planted in the field of Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University in autumn 2008 and winter 2009. The supercooling points and survivorship of the adults were studied at sub-zero temperatures for 24 h. The mean supercoolig point varied from -23.9 ± 0.46ºC in November to -19.8 ± 0.34ºC in May. About 70-95% of the cabbage aphid adults could tolerate -5°C/24 h in all months. The survival rate for the treated adults at -10ºC/24 was about 55% from October through November and 87% in December. The LT80 (the temperature at which 80% of population die after 24 h exposure to cold temperatures) was at its highest
(-11.32°C) in May, showing the lowest level of cold tolerance in the population. The LT80 ranged from
-13.81 to -14.79 °C from December to February, showing the highest level of cold tolerance. Findings indicated that cabbage aphid populations hold a high capacity to tolerate cold temperatures in the course of winter while being active and sexually reproductive at the same time that leads to their quick grow and emergence as an economic severe pest early in the next season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cabbage aphid
  • Brevicoryne brassicae
  • supercooling point
  • Cold tolerance