گزارش دومین جنس و گونه‌ از کنه‌های اریباتید خانواده‌ی‌ (Zetomotrichidae (Acari: Oribatida از ایران


عنوان مقاله [English]

Report of the second genus and species of oribatid mites of the family Zetomotrichidae (Acari, Oribatida) from Iran

نویسندگان [English]

  • S. R. Bastan
  • M. A. Akrami
چکیده [English]

During 2005-2006, in the course of a survey of oribatid mites in Arak region, Markazi province, Zetomotrichus (Zetomotrichus) lacrimans Grandjean, 1934 was collected and identified. This is the second genus and species of the family Zetomotrichidae (Acari, Oribatida) being reported from Iran.